Termeni și condiții

Acceptul dumneavoastră

Utilizând și/sau vizitând acest site (inclusiv tot conținutul disponibil prin acest site)

ACCEPTAȚI AUTOMAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITEULUI.

ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITEULUI.

Posibilitatea de a accepta termenii de utilizare

Prin acceptarea condițiilor afirmați fie că aveți peste 18 ani, fie că sunteți minor cu vârsta de cel puțin 13 ani și aveți consimțământul părintelui sau al tutorelui legal pentru a accepta condițiile.

Deasemenea, afirmați că sunteți în măsură și competent să înțelegeți termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile, reprezentările și garanțiile stabilite mai jos și să le respectați.

DACĂ AVEȚI VÂRSTA MAI MICĂ DE 13 ANI, VĂ RUGĂM SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SITE-ULUI https://mandrax-trans.com.

Siteul mandrax-trans.com

Termenii și condițiile sunt aplicabile în cazul tuturor utilizatorilor siteului.
Acest site poate conține linkuri spre alte siteuri, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul mandrax-trans.com.

Mandrax-trans.com nu are control și nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul, politica sau practicile oricărui alt site.

Prin utilizarea acestui site, dumneavoastră absolviți în mod explicit mandrax-trans.com de orice responsabilitate ce ar rezulta din utilizarea dvs. a unui alt site.

Prin urmare, vă recomandăm să citiți termenii și condițiile pentru fiecare dintre siteurile pe care le vizitați, atunci când părăsiți siteul nostru.

Accesul pe site

 • Mandrax-trans.com vă garantează permisiunea de a utiliza acest site prin respectarea următorilor Termeni de utilizare:
  * (i) siteul se va utiliza doar în interes personal și non-comercial;
  * (ii) nu veți copia sau distribui nicio parte din acest site în niciun fel de mediu, fără a obține în prealabil o autorizație scrisă de la administratorul siteului Mandrax-trans.com;
  * (iii) nu veți altera sau modifica nicio parte din acest site în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzătoare a siteului cu scopul în care a fost creat;
  * (iv) veți respecta termenii și condițiile acestui site.

Pentru a accesa anumite elemente ale acestui site, aveți nevoie să va creați un cont. Mandrax-trans.com nu oferă opțiunea accesării contului unui alt utilizator.

Pentru crearea contului, trebuie să oferiți informații complete.

Dumneavoastră sunteți unic răspunzător de activitatea ce are loc în cadrul contului dvs. și trebuie să păstrați securitatea parolei contului dvs.

Trebuie să anunțați imediat administratorul siteului în cazul în care securitatea contului dvs. este compromisă sau contul este utilizat neautorizat de către altcineva.

Chiar dacă Mandrax-trans.com nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizata a contului, dvs ați putea fi răspunzător de daunele cauzate siteului Mandrax-trans.com sau a altor siteuri prin utilizarea neautorizata a contului dvs.

Sunteți de acord să nu folosiți niciun sistem automat, care accesează siteul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri siteului Mandrax-trans.com.

Drepturile proprietății intelectuale

Conținutul acestui site vă este oferit dumneavoastră doar cu scop informațional și pentru uz personal și nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licențiat cu alte scopuri și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate.

Mandrax-trans.com își rezervă toate drepturile pentru acest site și pentru conținutul acestuia.

Sunteți de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terțe părți, în interes comercial.

Dacă downloadați sau printați o copie a conținutului pentru uz personal, trebuie să dețineți toate drepturile de autor sau avizul proprietarilor conținutului.

Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a siteului sau a conținutului acestuia.

Declarație de garanție

SUNTEȚI DE ACORD CA PRIN UTILIZAREA SITEU-LUI Mandrax-trans.com SĂ VĂ ASUMAȚI ORICE RISC.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, Mandrax-trans.com, DIRECTORII, ANGAJAȚII ȘI AGENȚII SĂI DECLARĂ TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU SITEUL ȘI FOLOSINȚA DVS A ACESTUIA.

Mandrax-trans.com NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU REPREZENTARE VIZAVI DE ACURATEȚEA SAU DE CÂT DE COMPLET ESTE CONȚINUTUL ACESTUI SITE SAU CONȚINUTUL ALTOR SITEURI LEGATE DE ACEST SITE ȘI NU-ȘI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE PENTRU ORICE

 • ERORI, GREȘELI, SAU LIPSA DE ACURATEȚE A CONȚINUTULUI,
 • VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU A PROPRIETĂȚII, DE ORICE NATURĂ, REZULTÂND PRIN ACCESUL DVS LA SITEUL ȘI SERVICIILE NOASTRE,
 • ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU FOLOSINȚA SERVERELOR NOASTRE SECURIZATE ȘI/SAU ORICE ȘI TOATE DATE PERSONALE ȘI/SAU INFORMAȚII FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTA,
 • ORICE ÎNTRERUPERE SAU STOPARE A TRANSMISIILOR DINSPRE SAU CĂTRE SITEUL NOSTRU,
 • ORICE ERORI, VIRUȘI, TROIENI, SAU DE GENUL CĂRORA POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN SITEUL NOSTRU DE CĂTRE O PARTE TERȚĂ ȘI/SAU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU STRICĂCIUNE DE ORICE FEL APĂRUTĂ CA REZULTAT AL FOLOSINȚEI ORICĂRUI CONȚINUT POSTAT, TRANSMIS PRIN EMAIL, SAU ORICUM ALTFEL FĂCUT DISPONIBIL PRIN SITEUL Mandrax-trans.com.

Mandrax-trans.com NU GARANTEAZĂ ȘI NU-ȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU PUBLICAT SAU OFERIT DE CĂTRE O PARTE TERȚĂ PRIN SITE-UL Mandrax-trans.com SAU ORICE SITE CU HIPERLINK SAU APĂRUT ÎN ORICE BANNER SAU ALT FEL DE PUBLICITATE, ȘI Mandrax-trans.com NU VA FI PARTE LA SAU ÎN ORICE ALT FEL RESPONSABIL PENTRU MONITORIZAREA ORICĂROR TRANZACȚII DINTRE DVS ȘI O PARTE TERȚĂ OFERITOARE DE PRODUSE SAU SERVICII.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CUMPĂRAREA ORICĂRUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MODALITATE AR TREBUI SĂ VĂ FOLOSIȚI BUNA DVS JUDECATĂ ȘI SĂ O EXERCITAȚI CU ATENȚIE ATUNCI CÂND ESTE CAZUL.

Limitarea răspunderii

ÎN NICI UN CAZ Mandrax-trans.com, DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR FI PASIBILI FAȚĂ DE DVS PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE PUNITIVE SAU DE CONSECINȚĂ CE REZULTĂ DIN ORICE:

 • ERORI, GREȘELI, SAU LIPSA DE ACURATEȚE A CONȚINUTULUI,
 • VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU A PROPRIETĂȚII, DE ORICE NATURĂ, REZULTÂND PRIN ACCESUL DVS LA SITEUL ȘI SERVICIILE NOASTRE,
 • ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU FOLOSINȚA SERVERELOR NOASTRE SECURIZATE ȘI/SAU ORICE ȘI TOATE DATE PERSONALE ȘI/SAU INFORMAȚII FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTA,
 • ORICE ÎNTRERUPERE SAU STOPARE A TRANSMISIILOR DINSPRE SAU CĂTRE SITEUL NOSTRU,
 • ORICE ERORI, VIRUȘI, CĂI TROIENI, SAU DE GENUL CĂRORA POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN SITEUL NOSTRU DE CĂTRE O PARTE TERȚĂ ȘI/SAU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU STRICĂCIUNE DE ORICE FEL APĂRUTĂ CA REZULTAT AL FOLOSINȚEI ORICĂRUI CONȚINUT POSTAT, TRANSMIS PRIN EMAIL, SAU ORICUM ALTFEL FĂCUT DISPONIBIL PRIN SITEUL Mandrax-trans.com, SAU FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE GARAȚIE, CONTRACT, SAU ORICE ALTE MODALITĂȚI LEGALE, SAU ÎN CAZUL ÎN CARE COMPANIA ESTE SAU NU CONȘTIENTĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE.

ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA APLICA ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE ÎN JURISDICŢIA APLICABILĂ.

AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ CU SPECIFICITATE CĂ Mandrax-trans.com NU VA FI PASIBIL PENTRU POSTĂRILE UTILIZATORILOR SAU DE COMPORTAMENTUL DEFĂIMĂTOR, OFENSATOR SAU ILEGAL AL ORICĂREI TERȚE PĂRȚI ȘI CĂ RISCUL DE DAUNE DIN PARTEA ACESTORA ÎL SUPORTAȚI DOAR DVS.

Site-ul este controlat și oferit de către Mandrax-trans.com cu facilitățile sale din Romania.

MVM Trans nu afirmă că site-ul Mandrax-trans.com este potrivit sau disponibil pentru folosința în alte locații.

Cei ce accesează sau folosesc site-ul Mandrax-trans.com din alte jurisdicții, sunt responsabili față de legea locală.

În cazul încălcării garanțiilor mai sus menționate, veți despăgubi integral Mandrax-trans.com pentru oricare și toate acțiunile, pretențiile, cererile, costurile directe, taxele, procedurile și cheltuielile, în final stabilite printr-un ordin/decizie a instanței în sarcina Mandrax-trans.com, care rezultă din sau în legătură cu sau suportate datorită încălcării sau presupusei încălcări a acestor drepturi prin utilizarea de către Mandrax-trans.com a oricăror informații sau materiale postate potrivit acestor Termeni și condiții de utilizare.

Excepții de la penalități

Sunteți de acord să apărați, să exceptați de la penalități și să țineți Mandrax-trans.com, firma mamă, ofițerii, directorii, angajații și agenții nevinovați de și împotriva oricăror și tuturor daunelor obligațiilor, pierderilor, posibilităților, costurilor sau datoriilor cererilor (incluzând dar nelimitându-se la onorariile avocaților) izvorând din:

 1. folosința și accesul dvs la site-ul Mandrax-trans.com,
 2. violarea din partea dvs a oricăror termeni din acești Termeni de utilizare
 3. violarea de către dvs a oricăror drepturi a unei părți terțe incluzând fără limitare orice drept de proprietate intelectuală, proprietate, sau provat;
 4. orice susținere că una dintre postările utilizatorilor a cauzat daune unei terțe părti.

Această obligație de apărare și excepții de la penalități vor completa acești Termeni de utilizare și folosință dvs a siteului Mandrax-trans.com.